לוגו שפי בטיחות

מספר מקשר - הסבר

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ש.פ.י בטיחות ואיכות

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

שאלות ותשובות בתחום הבטיחות

שירותי ייעוץ וממונה בטיחות

במקרה שקיים בחברה מעל חמישים עובדים. כל חברה/מפעל חל תקנות הארגון לפיקוח על העבודה. חשוב לדעת גם שמקום עבודה המוגדר כבעל סיכון, חובה למנות ממונה בטיחות בעבודה. תפקידו של ממונה הבטיחות הוא לוודא כי תהליכי הבטיחות, המכונות, המתקנים והציוד מותאמים לאופי העבודה ועומדים בדרישות החוק. המטרה היא להגן על העובדים. במסגרת תפקידו יבצע הממונה הדרכות בטיחות בהתחשב בסביבת העבודה. במקרה שהתרחשה תאונת עבודה יערוך הממונה תחקיר לבדיקת הגורמים והפקת לקחים. לאחר מכן הוא יציע הצעות ייעול למניעה מקרים כאלו בעתיד. כמו כן, יעבוד הממונה בשיתוף פעולה עם המנהלים כדי להשיג סנכרון מלא בעניין הבטיחות.

על פי תקנות הארגון לפיקוח על העבודה יש חובה להכין תכנית ניהול בטיחות באתרי בנייה וזאת במידה ומפקח עבודה דרש זאת. מטרת התכנית היא לנהל סיכונים בהתאם לנתונים בשטח. התכנית תתחשב ברמת הסיכון בתחנות העבודה, הסתברות תרחישים וחומרתם. בהתאם לכך תכתב תכנית נהלי עבודה ויינתנו הוראות שמטרתם למזער תאונות עבודה. משרד העבודה והרווחה מציין כי בשנת 2018 נהרגו כשבעים עובדים בתאונת עבודה וזאת לעומת 52 בשנה הקודמת. מדובר בעלייה של למעלה משלושים אחוזים!

ארגון הפיקוח על העבודה קבע בתקנות בשנת 2013 כי הכנת תכנית ניהול בטיחות תוכן על ידי גורם אשר עומד בדרישות המפורטות בתקנות, כמו כן עליו לעבור קורס ייעודי עבור מטרה זו. התנאים נועדו להבטיח כי הכנת תכנית ניהול בטיחות תתבצע רק על ידי מי שיש לו את היכולת ואת הידע בתחום. יש לציין כי הקורס צריך להיות מוכר על ידי מנהל הבטיחות של משרד הכלכלה.

בארגונים ובחברות יש אתגרים שונים שעשויים לשבש את הפעילות ולגרום לפגיעה ולנזקים בארגון ובעובדים, במוצר ובלקוחות ועוד. כדי להתמודד עם המציאות הזו ולמנוע נזקים יש למפות את העניין ולזהות את הסיכונים הקיימים. סקר סיכונים כולל התייחסות לרמת החומרה של הנזק וכן למידת הסבירות כי הנזק יתרחש.
את הסקר יכין גורם מקצועי אשר לו ניסיון רב בתחום הספציפי בו נערך הסקר והוא יערוך אותו בשלושה שלבים:
שלב א – זיהוי ואיתור סיכונים פוטנציאליים שעלולים להתרחש בעתיד בסביבת העבודה הרלוונטית
שלב ב – תיכנון פעילות הארגון וסביבת העבודה במטרה לצמצם את הסיכונים למינימום האפשרי
שלב ג – בניית תכנית ביצוע הכוללת מעקב על יישום המסקנות שעלו בסדר
המטרה היא להבטיח כי הפעילות בארגון מתנהלת על פי ההמלצות ונעשים מאמצים למנוע סכנות ונזקים שעלולים להתרחש במקום. באופן זה ניתן למנוע מקרים חמורים מאוד ולהציל חיי אדם.

הדרכות בטיחות

לפי פקודת הבטיחות בעבודה ותקנות מסירת מידע לעובדים חייב המעסיק לקיים הדרכות למניעת סיכונים והגנה מפניהן. וזאת באמצעות בעל מקצוע מתאים אשר תפקידו לוודא שכל עובד מבין את הסיכונים שהוא חשוף אליהם, והוא בקי היטב בהדרכה שניתנה. המחזיק במקום העבודה יקיים הדרכות לפחות אחת לשנה ובהתאם לצורך במקום. המטרה היא להטמיע את נושא הבטיחות בארגון ולהשיג הקפדה בהתנהלות בטיחותית. כך שכל עובד ידע מהם הסיכונים הקיימים בסביבתו ומה עליו לעשות כדי למנוע תאונות. כמו כן כוללת ההדרכה הנחיות למצבי חירום.

הדרכת עובדים היא חלק חשוב מאוד בניהול מקום העבודה ומסייעת בשמירה על בטיחות העובדים. ההדרכה מחויבת על פי חוק והיא מכינה את העובדים לתרחישים שונים ומגדירה להם את אופן הפעילות הנכונה כדי למנוע סיכונים במהלך העבודה. באגף הפיקוח על העבודה במשרד התמ"ת מכשירים גורמים מקצועיים אשר מורשים לערוך הדרכות על פי הכללים והנהלים עבור עבודות בתנאים שונים. יועצי בטיחות מוסמכים אלה מבצעים הדרכות בטיחות מקצועיות לעובדים ודואגים להבטיח כי ההתנהלות בעסק מתנהלת על פי תקנות הבטיחות.

תקנות הארגון לפיקוח על העבודה קובעות כי מעסיק חייב לרענן עובדים בעניין בטיחות לכל הפחות פעם בשנה. עליהם לקבל הדרכה על הסיכונים הקיימים במקום העבודה שלהם. כמו כן עליו לוודא כי כל העובדים בארגון קבלו הדרכה וריענון בעת הצורך בדבר הסיכונים הקיימים בתחנות העבודה. הדרכה בעניין שימוש בציוד מגן אישי, התנהלות נכונה בעת חירום ועוד. המטרה של ההדרכה היא להזכיר כללים ונהלי בטיחות, ווידוא כי כלל הפעולות והעבודות מתבצעות תוך שמירה על חיי העובד ועל בריאותו.

אישור לעבודה בגובה יינתן לתקופה מקסימלית של שנתיים. כאשר תוקף האישור פג יהיה צורך לחדש אותו. אחת לשנתיים – טרם שפג התוקף של התעודה המאשרת עבודה בגובה, יש לבצע ריענון הדרכה וזאת על ידי מדריך מוסמך לעבודה בגבוה לפי התחום בו העובד עוסק. לדוגמה: סולמות, גגות, במות הרמה, פיגומים וכן הלאה. בגין העובדה שעבודה בגובה חושפת את העובדים לסכנה חמורה ומספר הנפגעים בתחום זה גבוה מאוד, נהלי הבטיחות קפדניים מאוד.

על פי תקנות הבטיחות בעבודה – עבודות בגובה מוגדר שכל עבודה או גישה למקום העבודה שבגינה עלול העובד ליפול לעומק של למעלה משני מטרים מצריכה הדרכה ותעודת עבודה בגובה:

1. עבודה שמתבצעת מעל משטח עבודה אשר אין לו גידור או מעקה.
2. עבודה שמצריכה הטיית גוף של יותר מארבעים וחמש מעלות מעבר למעקה.
3. עבודה המתבצעת מתוך בימה, סל או פיגום ממוכן.

בטיחות אש

אישור כיבוי אש הינו אישור אשר מתקבל על ידי רשות הכבאות הארצית. האישור ניתן לאחר ביצוע בדיקה מקיפה של המערכות הקיימות במקום ואמצעי הכיבוי בהתאם לחוק. לאחר ביצוע הבדיקה יוגש דו"ח שבו מפורטים סידורי הכבאות הנדרשים בשטח. אישור זה מבטיח כי המקום מוגן ואין בו סיכון לפריצת שריפה. לרוב יידרש לצייד את המקום במערכת לכיבוי אש, ובכך מבטיחים כי במקרה ותפרוץ שריפה במקום המערכת תיכנס לפעולה ותמנע נזקים ברכוש ובנפש.

החוק קובע כי בעת הוצאת רישיון לעסק או בעת חידוש רישיון יש לקבל אישור כיבוי אש. זאת, כדי להבטיח כי העסק הנו בטוח ולא מהווה מקום סכנה בו עלולה לפרוץ שריפה ולכלות את זעמה ברכוש, בציוד וחלילה בעובדים במקום. כמו כן לקראת הוצאת היתר בניה יחויבו הדיירים לקבל גם אישור כיבוי אש לצד יתר האישורים והפעולות אותם עליהם לבצע. אישור זה מבטיח כי תהליכי הבניה לא יפגעו בבטיחות וביכולת הגישה לשם כיבוי אש בעת חירום.

כללי בטיחות בעבודה

תפריט נגישות

מספר זה הינו מספר וירטואלי, שהוא חלק משירות תוכן המופעל על ידי זאפ גרופ בע"מ ומפנה את המתקשר לבית העסק.
משתמש העושה שימוש במספר הווירטואלי, מסכים כי החברה תהא רשאית לשמור את מספר הטלפון ממנו התקשר, לכלול אותו במאגר מידע או ליצור באמצעותו קשר עם המשתמש, וכן כי המספר עשוי להשתנות מעת לעת.

מספר הטלפון הרגיל של בית העסק הוא
050-3021347

הצהרת נגישות עסק

יש חניה נגישה.

משרדנו בגודל של 100 מ"ר, הכניסה למשרד היא בקומת הרחוב דהיינו ללא הפרשי גבהים בין המדרכה לדלת הכניסה.

פגישות במשרד בתיאום מראש בלבד