כללי בטיחות בעבודה

 

עשרות פועלים נהרגים בכל שנה בתאונות עבודה ועשרות נפצעים במהלך יום עבודה – לרוב הסיבה היא הגורם האנושי ולא המכני. בכל סביבת עבודה קיימים סיכונים העלולים להוביל לתאונות ואנו רואים כערך עליון להעלות את המודעות והערנות של העובדים בסביבת עבודתם – כל סוג של עבודה.

עפ"י תקנות ארגון הפיקוח על העבודה, על כל מעסיק למסור תמצית מידע ולבצע הדרכה על הסיכונים לכל עובד חדש. ולבצע ריענון לנהלים/ההוראות/ההנחיות אחת לשנה.
 

כללים עיקריים לבטיחות בעבודה

 

על העובד לציית בכל עת במהלך עבודתו לנהלים ולכללי הבטיחות המוגדרים לו.
אחריות קיום כללי הבטיחות חלה על המעביד והן על העובד.

 • על המעביד לספק לעובדיו ציוד מגן אישי ועל העובדים להשתמש בכל עת בציוד מגן אישי המתאים לסוג עבודתם.
 • על המעביד לדאוג לקיום הדרכת בטיחות אחת לשנה ועל העובד חלה חובת ההשתתפות.
 • יש לבצע בדיקות תחזוקה שנתיות לכלל המתקנים/ציוד/מכונות וכו'..
 • יש להעסיק ממונה בטיחות בהתאם לכמות העובדים ורמת הסיכון במקום.
 • על המעביד לדאוג לרווחת עובדיו (לא לעבוד בצפיפות, אוויר צח למנוע נזקים נשימתיים, תאורה מתאימה, בדיקות שמיעה ונשימה אחת לשנה).
 • אחריות העובד לדווח למנהלו הישיר על כל מפגע או סכנה.
 

מי אחראי לאכיפת כללי הבטיחות?

 
 • בראשונה על המעסיק לוודא שהעובד בעל הסמכה/רישיון/ניסיון בתחום בטרם קבלתו לעבודה.
 • על המעסיק לבצע הדרכת בטיחות המותאמת לסוג תפקידו של העובד, כולל מתן הוראות בטיחות כלליות ונהלים של מקום העבודה.
 • על המעסיק לוודא שהעובד הבין את כללי הבטיחות וחוקי המקום.
 • המעסיק מחויב להעסיק ממונה בטיחות על מנת לאכוף ולהטמיע את כללי הבטיחות הנדרשים.
 • על הממונה להיות ערני לליקויי בטיחות ולהתריע על כך לאחראים/לרלוונטיים.
 • על הממונה לוודא קיום תיקון הליקויים.
 

ש.פ.י בטיחות דואגים לבטיחות של העסק שלך

 
אנו בש.פ.י מספקים שירות ממונה בטיחות במגזר הפרטי והציבורי.

 • סיוע בהכנת תכנית לניהול הבטיחות במקום העבודה.
 • ביצוע סקרי סיכונים.
 • הכוונה לבעלי מקצוע לטיפול בליקויי בטיחות.
 • ביצוע הדרכות בטיחות שנתיות לעובדים.
 • ייצוג הלקוח מול הפיקוח על העבודה.
 • סיוע והמלצות לטיפול בדו"חות ביקורות שנתיים: ניטורים, תסקירי בדיקה, דו"חות ביקורת מפקח על העבודה וכו'..
 • סיוע בהקמת/בחירת צוות נאמני בטיחות.
 • השתתפות והקפדה על קיום ועדות בטיחות.
 • ביצוע תחקירי תאונות עבודה.
 • הגעה למקום (בהתאם לשעות שאושרו ע"י הפיקוח על העבודה) לבחינת קיום הוראות הבטיחות בתחנות העבודה השונות)
 • איתור ליקויי בטיחות כגון: תקלות, עבודה מסוכנת/לא נכונה וכד'..)

בטיחות בעבודה ומניעת תאונות אינה מסתכמת רק בתליית שלטים עם הוראות בטיחות או בהחתמת העובד על טפסים..
אנו רואים כערך עליון את הטמעת תרבות הבטיחות אצל כל עובד – מהזוטר עד לבכיר ביותר!
 
כללי בטיחות בעבודה
 
אל תחכו לאסון הבא בתור – פנו אל ש.פ.י בטיחות ואיכות עוד היום: 072-3226380.